Snowbombing Music Festival v Mayrhofen, Rakousko

8 - 13 2019 dubna