Snowbombing Music Festival v Mayrhofen, Rakousko

5 - 11 2021 dubna