Snowbombing Music Festival v Mayrhofen, Rakousko

13 - 18 2020 dubna