Pivní festival v Curychu, Švýcarsko

8 - 10 2021 dubna